Kanały szczelinowe wykonywane są z blachy o grubości ścianki 1,5[mm] ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz kwasoodpornej AISI 316 . Odwodnienia zawierają w zestawie śruby rektyfikacyjne oraz elementy kotwiące. Umożliwiają one na poziomowanie „szczeliny” a następnie, pozwalają na osadzenie jej w betonie.  Odwodnienia szczelinowe znajdują zastosowanie na basenach czy pasażach oddzielając od siebie suche i mokre nawierzchnie. Wykorzystywane są także w zakładach przemysłu spożywczego, chemicznego czy farmaceutycznego które nie wymagają zastosowania systemów odwadniających o dużej szerokości hydraulicznej.

 

ZALETY KANAŁU SZCZELINOWEGO

– dobrze komponują się jako element architektoniczny
– brak rusztu przykrywającego – niższe koszty zakupu
– klasa wytrzymałości kanału nie jest uzależniona od rusztu przykrywającego
– są tańszymi rozwiązaniami w stosunku do kanałów rynnowych

 

Kanały szczelinowe

Kanały szczelinowe posiadają wbudowany spadek dna. Odprowadzenie wody z kanału odbywa się za pośrednictwem króćca wylotowego lub też odwodnienie może być wyposażone w odpływ – wpust podłogowy z koszem osadczym lub sitkiem oraz syfonem.

PRZEKRÓJ KANAŁU SZCZELINOWEGO

Przekrój odwodnienia szczelinowegoPrzy projektowaniu odwodnienia szczelinowego należy uwzględnić odpowiednią ilość punktów zbiorczych, tak aby na każde 10[mb] kanału przypadał przynajmniej jeden wpust podłogowy. Odcinki kanałów dłuższe niż 4[mb] łączone są za pomocą kołnierzy – kryz wraz z uszczelkami. Przykład połączenia możemy zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Kołnierz uszczelniający - kanały szczelinowe

DOBÓR ODWODNIEŃ SZCZELINOWYCH

Kanały szczelinowe nierdzewneW celu odprowadzania wody do punktów zbiorczych, każdy kanał szczelinowy posiada wbudowany spadek dna. Oczywiście możliwe jest zastosowanie rozwiązania bez spadku, ale nie jest to polecane. Przy odwodnieniach wytwarzanych ze spadkiem dna, głębokość kanału rośnie wraz z jego długością. Głębokość końcowa czyli ta przy odpływie zależna jest od wysokości początkowej kanału, jego długości oraz założonego procentowego spadku dna.

Standardowa głębokość odwodnienia szczelinowego wynosi 65[mm], a spadek to 0,5% lub 1,0%. Szerokość szczeliny wynosi 20[mm]. Możliwa jest zmiana parametrów wyjściowych np. głębokość początkowa będzie wynosić 100[mm] a spadek 2,0%. Może to jednak podwyższyć cenę odwodnienia a niekoniecznie wpłynie znacząco na jego funkcjonalność.

Poniżej na rysunku został przedstawiony przykładowy przebieg kanału szczelinowego w zakładzie produkcyjnym.

Przebieg odwodnienia szczelinowegoUWAGA !
Przy założeniach projektowych odwodnienia szczelinowego należy dobrać odpowiednią ilość odpływów, tak aby na każde 10[mb] kanału przypadał przynajmniej jeden wpust podłogowy.

Położenie punktów zbiorczych tj. wpustów podłogowych oraz sam przebieg kanału szczelinowego zależą od potrzeb oraz ilości wody, jaka dostaje się na powierzchnię posadzki podczas procesów technologicznych w zakładzie.  Nie należy się także ograniczać, możliwe jest bowiem łączenie systemów kanału szczelinowego wraz z kanałami rynnowymi. Takie rozwiązanie hybrydowe umożliwia dopasowanie odpowiedniego odwodnienia do pomieszczenia w którym się znajduję, a co za tym idzie do możliwości przejmowania technologicznych substancji przez kanał odwadniający.

Rozwiązanie  przebiegu  odwodnienia liniowego powinno  być  wyznaczone  przez  projektanta  w  porozumieniu  z
technologiem lub inżynierem w danym zakładzie produkcyjnym. W razie  wątpliwości technicznych należy zgłosić się do działu technicznego firmy produkującej odwodnienia – zdarza się bowiem i tak że założenia projektowe są niemożliwe do wykonania.